FOTBOLLSNÖRDENFotbollsnördens hemsida har skapats för att ge olika typer av information om fotbollen och tillgodose vissa behov för de som är intresserade av fotboll på olika sätt.